Bedre lys for bedre dager

Bedre lys for bedre dager

3 min

Med riktig belysning kan folk trives bedre, føle seg bedre og yte bedre. Human Centric Lighting (menneskeorientert belysning) tar døgnrytmen på alvor og lar lyset styre den biologiske klokken.

Belysningens betydning for helsa vår får stadig større oppmerksomhet. Forsøk viser at belysningen i for eksempel kontorlokaler, skoler og helseinstitusjoner har stor betydning for folks trivsel og helse.

Et eksempel på Human Centric Lighting som mange har hørt om, er den negative effekten av det blå lyset fra dataskjermer, mobiler og nettbrett. Det blålige lyset gjør det vanskeligere å få sove. Nå har datamaskin og telefonprodusenter begynt å legge inn muligheten for å få skjermen til automatisk å endre farge til en varmere temperatur mot kvelden.

Påvirker humøret

Det er godt dokumentert at belysningen påvirker humøret og stimulerer oss. Lysets påvirkning er spesielt viktig i Norge, hvor vi tilbringer veldig mye tid innendørs, spesielt i vinterhalvåret.

Den biologiske klokken i kroppen styres av lyset. Dagslys har mye blått lys, som gjør oss oppvakte og våkne. Blå bølgelengder undertrykker produksjonen av «søvnhormonet» melatonin og det blir vanskeligere å sove.

Innføringen av stadig mer LED i belysningen gjør at man kan lage hvitt lys som kan endres. Med nye systemer er det enkelt å kontrollere lyskildene, og armaturene kan gi både kaldt og varmhvitt lys.

Tre viktige faktorer

Det er tre viktige faktorer som gjør seg gjeldende når man snakker om menneskeorientert belysning:

  • Fargespekteret i lyset. De blå bølgelengdene forskyver døgnrytmen og er derfor en viktig del av styringen. Ved å kontrollere mengden blått lys, kan vi også påvirke søvnmønster.
  • Intensitet. Forskere har funnet ut hvor mye lys som skal til for å påvirke menneskets biologiske prosesser. Løsninger som gir nok lys er viktige, samtidig som det er viktig å ta hensyn til blending og energibruk.
  • Tidsstyring og varighet. Lys har faktisk størst effekt om morgenen, når det bidrar til å vekke kroppen og få i gang de forskjellige kroppsfunksjonene. Omvendt vil for mye lys om kvelden føre til at vi holder oss våkne.

Bedre helse

Erfaringer fra helsevesenet viser at det er gode effekter ved å regulere både lysnivå og lysspekter på institusjoner som sykehjem og sykehus. Særlig har pasienter med demens eller kognitive lidelser godt av å opprettholde en jevn døgnrytme.

Kunstig belysning kan kompensere for manglende dagslyseksponering. Det kan gi bedre søvn og forbedre den mentale og følelsesmessige tilstanden.

Ved byggingen av Østmarka sykehus i Trondheim er det tatt hensyn til planer om å bruke lys i behandlingen av manisk depressive pasienter. Fraværet av blått lys har en meget god effekt på disse pasientene. En lege eller sykepleier kan styre lyset via en skjerm for å tilpasse det til pasientens behov.

Mer vanlig

Bruken av menneskeorientert belysning blir mer og mer vanlig. Å herme etter det naturlige lyset ute har vist seg å ha god effekt på flere områder. Også kontorplasser, boliger, skoler og offentlige bygg tar i stadig større grad i bruk teknologien – med gode effekter.

Du vil kanskje også lese

Vil du ha flere nyheter fra onn:time?
Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Onninen Logo