Bredt kurstilbud fra Onninenskolen

Bredt kurstilbud fra Onninenskolen

Onninenskolen tilbyr kurs over hele landet. Her får du muligheten til å videreutdanne deg og dine medarbeidere innenfor blant annet tekniske fag, økonomi, salg og markedsføring, service og ledelse.

Å sørge for kursing, videreutvikling og kompetanseheving av medarbeidere er en viktig del av virksomheten hos alle seriøse aktører, og en god investering både faglig og menneskelig sett. Onninenskolen har en lang rekke kurstilbud som kan være interessante for din bedrift.

I tillegg til kurstilbud på faste tidspunkt, kan vi arrangere samme kurs internt for bedrifter dersom det er nok deltagere. Det kan i mange tilfeller være enklere enn å tilpasse driften til allerede oppsatte datoer. Ta kontakt med Onninenskolen eller din kundeansvarlig for mer informasjon.

Er det noen kurs du ikke finner, eller ikke har et kurs i nærheten av deg. Ta kontakt med onninenskolen@onninen.com

Her er noen eksempler på kurs som tilbys fra Onninenskolen:

SOLCELLETEKNOLOGI

Kurset omfatter valg av anlegg, riktig montering, vedlikehold og forskjellige celleteknologier.

BAS-KURS

Målgruppen for dette kurset er montører, elektroentreprenører og saksbehandlere. De skal bli mer bevisst på basens rolle når det gjelder lønnsomhet i prosjekter, som leder, planlegger og utfører.

VARME ARBEIDER

Alle som jobber med varme arbeider er pålagt å sørge for at arbeidet utføres på en forsvarlig og trygg måte. Det er klare regler for hvordan sikkerheten skal ivaretas. Kurset gir deltagerne den kunnskap og kompetanse som trengs for å kunne følge kravene på en hensiktsmessig og enkel måte. 

FSE MED FØRSTEHJELP

Kurset tar for seg sikkerhet ved arbeid i og drift av lavspenningsanlegg. Vi tilbyr også kun FSE eller kun Førstehjelpskurs. Målgruppe for kursene er montører, lærlinger, elektroentreprenører, saksbehandlere, rådgivende ingeniører, tilsynsingeniører, elektropersonell i industrien og elektrolærere. Kurset omfatter skadeårsaker og -omfang, redegjørelse for riktig sikkerhetsfilosofi, årlig oppdatering av sikkerhetsforskriftene, viktigheten av gode sikkerhetsrutiner, førstehjelpskunnskaper, hjerte- og lungeredning, brann og el-skader, bevisstløshet og forgiftninger.

PERSONLØFTER/LIFTKURS

Kurset er for alle som skal betjene personløfter i sitt arbeid. Det gir økt kunnskap om sikker bruk av personløfter, og en bevisst holdning til farene som kan oppstå og hvordan disse kan unngås. Kurset skal bidra til å legge forholdene til rette for en trygg arbeidsplass.

MERSALGSKURS

Praktisk og anvendelig kurs som er utarbeidet av fagfolk, ikke selgere. Kurset tilpasses hver enkelt bedrift for gjennomføring. Vi planlegger innhold og gjennomføring sammen med lederne i bedriften. Målgruppen for salget er montører, elektroentreprenører og saksbehandlere

Du vil kanskje også lese

Vil du ha flere nyheter fra onn:time?
Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Onninen Logo