Effektiv installasjon av fiber i hjemmet

Effektiv installasjon av fiber i hjemmet

Installasjon av fiber med et varig, godt resultat krever at man kjenner til hvilke krav og normer som gjelder. Her er en gjennomgang.

Det er flere krav som skal møtes ved installering av fiber til private hjem og bolighus. Her har vi tatt utgangspunkt i FTTH-grensesnitt.

Grensesnittboksen settes på husvegg utenfor boligen. Fra grensesnittboksen kan installatør eller kunden selv kable til ønsket plassering i boligen. Det er ikke nødvendig for abonnent/kunde å være hjemme når grensesnittboksen settes opp, eller fiberen blåses til boligen.

Skissen under viser den vanligste installasjonsmodellen; gateskap- skjøteboks husvegg – abonnentkabel -vegg/abonnent boks – patch – router.

Tegning av hus med fiber lagt inn til huset.

Krav til brannklassifisering og dokumentasjon innendørs

Kabler som benyttes i bygg og byggverk, til fast og varig installasjon, skal være klassifisert med hensyn til brannegenskaper. Direktivet omfatter kraft/installasjonskabler, signalkabler, tele- og datakabler – i praksis alle kabler for fast montasje innendørs.

Den europeiske byggevareforordningen, CPR (Construction Products Regulation) er grunnlaget for CE-merking. Alle komponenter i fast installasjon (ikke patch) skal altså være CPR-sertifisert. CPR spesifiserer kun kablenes egenskaper ved brann og utslipp av farlige stoffer ved vanlig bruk.

 • Avgitt røykmengde
 • Brennende dråper i brannforløpet
 • Surhetsgrad til avgitt røyk

Alle andre egenskaper og krav omfattes ikke av CRP.

Denne tilleggsklassifiseringen gjøres kun for klassene Dca   Cca   B2ca   B1ca

Tabell som viser brannklasser

Krav til sporbarhet, merking på kabel

Alle typer kabler og ledninger skal merkes slik at de kan identifiseres ved inspeksjon, utbygning eller endring av installasjonen. Dette gjelder også all kabel for innendørsinstallasjon.

For at merkingen ikke skal virke visuelt skjemmende eller forstyrrende, er gjerne slik merking lys grå eller gul, på hvit kabel, sier Inger-Helen Sømoen, produktsjef fibernett i Melbye.

– All CPR-godkjent kabel skal være merket på trommel eller emballasjen. Ytterkappen på kabel kan være merket med testklassifiseringen (eks Dca-s2d2a2), men dette er ikke et krav, sier Sømoen.

Portrett av Inger-Helen, dame med lyst, kort hår.
MANGE KRAV: Det er en fordel med strenge krav til både produkt og gjennomføring, mener Inger-Helen Sømoen, produktsjef fibernett i Melbye.

Kvalitetsforskjeller på optiske kontakter

Optiske kontakter er den vanligste årsaken til feil i et optisk nett. Det er derfor viktig å benytte kontakter av god kvalitet.

En god produsent av optiske kontakter har kontinuerlig kontroll på produksjonen når det gjelder kontaktenes geometri. For at en kontakt skal fungere optimalt, må den ha en nøyaktig sentrert fiber og riktig buing på kontaktoverflaten for å sikre god fysisk kontakt. Feil geometri vil føre til høye tap og refleksjoner. Dette kan gjøre at kommunikasjonen på fiberen ikke fungerer, og i verste fall også ødelegge det aktive utstyret som er koblet til fiberen.

Nettet blir aldri bedre enn det dårligste leddet, sier Sømoen. I tillegg til å velge kontakter produsert med god kvalitet, er det avgjørende å inspisere og eventuelt rense kontaktene når de installeres, sier hun.

Støv og andre urenheter på kontaktene kan føre til for høye tap og refleksjoner. Kontaktene kan også få permanent skade ved installasjon dersom de ikke er rene. Inspiser derfor alltid kontakter før de installeres, også helt nye kontakter kan ha støv på seg. Det finnes i dag en rekke ulike verktøy for å inspisere og rense kontakter på en enkel og lite tidkrevende måte.

APC versus UPC

Hovedforskjellen mellom UPC- og APC-kontakten er fiberens endeflate. APC-kontakter har en endeflate som er polert i en 8-graders vinkel. En UPC-kontakt er helt rett. Med UPC-kontakter reflekteres alt reflektert lys rett tilbake mot lyskilden.

Med en APC-kontakt vil den vinklede endeflaten føre til en vinkling av det reflekterte lyset. Dette fører til forskjell i refleksjonsdemping.

 • UPC bør ha en dempning på minimum 50dB
 • APC bør ha en dempning på minimum 60dB

Jo høyere refleksjonsdempning jo bedre.

For lettere å kunne velge riktig kontakt er singelmodus UPC-kontakter blå, og APC er grønne.

Illustrasjon av UPC og APC-konnektorer og hvordan forskjellig vinkel gir forskjellig refleksjonsdempning.

 

Krav til rensing – før og etter installasjon

Rengjøring og etterkontroll av fiberoptiske kontaktflater er essensielt for å oppnå optimal nettverkshastighet. Smuss og støv er den største årsaken til uønsket dempning i dagens nettverk. Det skal ikke mere til enn ett lite støvkorn for å gi et stort innskuddstap eller tilbakerefleksjon. Det er påkrevd med rensing og kontroll av endeflatene både før og etter en installasjon. 

–  Det finnes mikroskop som er spesialdesignet for å kontrollere endeflater. Kontaktene renses med lofrie servietter og adaptere renses med egne rensepenner, sier Sømoen.

Sluttrapport/samsvarserklæring

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (tidligere Post- og teletilsynet) har satt følgende krav til dokumentasjon/samsvarserklæring som skal overleveres netteier, når det er mer enn 1 husstand:

§8.Krav til dokumentasjon av installasjon og vedlikehold

Det kreves dokumentasjon av nettet, med unntak av nett i bolig som bare omfatter én husstand. Autorisert virksomhet som har utført installasjon eller vedlikehold skal utarbeide dokumentasjon for utført arbeid, eventuelt oppdatere eksisterende dokumentasjon.

Dokumentasjonen skal bekrefte at nettet er bygget på en faglig forsvarlig måte og omfatte

 1. Geografisk utstrekning
 2. Grensesnitt mellom offentlig og privat ekomnett
 3. Ethvert nettermingeringspunkt
 4. Merking av kabler og utstyr
 5. Tiltak for elsikkerhet og jording
 6. Tiltak mot atmosfæriske utladninger eller koblede effekter fra nærført elektrisk anlegg
 7. Tiltak for å sikre at nettet oppfyller grunnleggende EMC-krav

Autorisert virksomhet skal utstede en samsvarserklæring som gir en beskrivelse av arbeidet som er utført, og hvilke forskrifter, standarder og tekniske spesifikasjoner som er fulgt. Samsvarserklæring skal leveres til netteier sammen med dokumentasjon. Post- og teletilsynet har utarbeidet et skjema for samsvarserklæring.

Autorisert virksomhet som har utført installasjon, drift eller vedlikehold, skal oppbevare kopi av dokumentasjon i minst 5 år.

Se hele forskriften på Lovdata.no

Du vil kanskje også lese

Vil du ha flere nyheter fra onn:time?
Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Onninen Logo