Ekstremvær truer norsk vannforsyning

Ekstremvær truer norsk vannforsyning

3 min

Les hvordan kortreiste rørsystemer kan beskytte vannet vi er avhengige av og miljøet vi lever i.

Vann er vår aller viktigste ressurs. Likevel er det norske ledningsnettet preget av forfall, og klimaendringer og ekstremvær kan føre til forurensing av drikkevannet.

– Klimaendringene gjør det vanskeligere, men ikke minst viktigere å bevare vannkvaliteten. Den store utfordringen er å finne en måte å beskytte drikkevannet på, uten negativ påvirkning på miljøet. Lokal produksjon av infrastruktur er et av mange viktige tiltak for å redusere transport og andre kilder til utslipp av klimagasser, forteller Kjell Larsen, direktør i rørprodusenten Pipelife .

Det norske selskapet med fabrikker i Surnadal, på Stathelle og Ringebu utvikler og leverer komplette systemer for trygg transport av vann, spillvann og overvann, samt vern av strøm- og installasjonskabler

Mer enn 90 prosent av Norges befolkning får drikkevann fra overflatevannkilder. Dette vannet er sårbart overfor temperaturendringer og ekstremvær. Med mer nedbør øker sjansene for tilførsel av bakterier og parasitter fra bekker som munner ut i drikkevannskildene. Perioder med frost og tining kan føre til skader på ledningsnettet, og i tillegg øker flom og skred risikoen for skader på infrastrukturen for vannforsyningen.

Illustrasjonsbilde av kabler i forskjellige farger under bakken. (Farger: grønn, rød, gul og oransje)
Slik ligger kabelrørene fra Pipelife under bakken.

Stort behov for oppgradering

Ledningsnettet i Norge består av ulike rørmaterialer. Mesteparten er laget av plast og omtrent en tredjedel ble lagt før 1970, ifølge tall fra Norsk Vann.

Høy lekkasjeprosent i ledningsnettet kan medføre at renset ferskvann lekker ut på vei til forbruker. Investering i ny infrastruktur er viktig for både helse, miljø og sikkerhet – og økonomi, mener Larsen.

– Ved utbygging og rehabilitering er det fornuftig å tenke langsiktig. Miljøvennlig produksjon og riktig valg av materialer er avgjørende for en bærekraftig infrastruktur under bakken. Det innebærer blant annet lekkasjefri rørsystemer som ikke går på kompromiss med vannkvaliteten eller miljøet.

Larsen understreker at plast ikke er et miljøproblem så lenge det blir fremstilt, brukt og håndtert på riktig måte.

– Plast har mange gode egenskaper og er et fantastisk og miljøvennlig rørmateriale. Rørsystemene vi leverer fra fabrikkene våre i Norge er av verdensledende kvalitet med forventet levetid på mer enn hundre år, avslutter han. 

Du vil kanskje også lese

Vil du ha flere nyheter fra onn:time?
Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Onninen Logo