Eldrebølge gir økt etterspørsel etter velferdsteknologi

Eldrebølge gir økt etterspørsel etter velferdsteknologi

I 2060 regner man med at hver femte person i Norge vil være over 70 år, og med eldrebølgen kommer behovet for smartere løsninger og tjenester. Tilbydere av velferdsteknologi mener markedet nå er modent for å ta situasjonen og mulighetene på alvor.

Tallene er hentet fra en rapport gjort av Statistisk Sentralbyrå. En undersøkelse gjennomført for Onninen viser også at det er et stort ønske om velferdsteknologi i markedet. 50 prosent svarer at de anser velferdsteknologiske løsninger som en avgjørende faktor for valg av bolig når de blir eldre. Mange av disse løsningene krever ekspertise av kyndige håndverkere, deriblant elektrikere.

– Relevante produkter innenfor velferdsteknologi for elektrobransjen er komfyrvakt, strømkutt, tidsbrytere, bevegelsessensorer og mye mer. Slike løsninger gjør det lettere for eldre å leve et normalt liv hjemme hos seg selv lenger, sier Terje Lillemo, administrerende direktør i CTM Lyng, produsent og leverandør av velferdsteknologi.

Oppfordrer flere til å sette seg inn i teknologien

Velferdsteknologi er et nasjonalt satsingsområde, og innen 2020 har Helsedirektoratet som mål at slike løsninger skal være integrert i helse- og omsorgssektoren i norske kommuner. For å sikre at det kun er seriøse leverandører og fagfolk med kompetanse som gjør jobben, har man sluttet seg til et standardiseringsrammeverk kalt «Continua». Continua skal sikre atulike teknologiske løsninger snakker med hverandre, på tvers av kommuner, virksomheter og leverandører.

Til tross for denne satsningen, opplever CTM Lyng at bransjen ikke har åpnet øynene for hvilke muligheter som ligger i dette.

–  Vi har til tider vært frustrert over manglende engasjement i bransjen sett opp mot de mulighetene som finnes. Det blir ofte et for stort fokus på pris, der man ender opp med de billigste produktene som nesten alltid er autonome og derfor ikke snakker «riktig språk», sier Lillemo og fortsetter:

– Elektrobedrifter bør gripe muligheten til å sette seg inn i hva dette handler om. Da vil de i årene fremover være garantert stor etterspørsel, samtidig som de bidrar til å gi folk trygge boliger de kan bo i lenge. Første steg er at elektrikere, sammen med grossister og leverandører, tilbyr helhetlige løsninger til kundene.

Velferdsteknologi gir økt trygghet

Velferdsteknologi kan gi eldre en tryggere tilværelse, redusere risiko for materielle ødeleggelser og i ytterste konsekvens redde liv. Der en komfyrvakt sikrer deg mot brann gjennom en tidsbryter og overtemperaturfunksjon, kan vannstopperen låse hele husets vanntilgang ved lekkasje. Andre typer produkter kan være ulike løsninger for informasjonsdeling, kommunikasjon og varslinger.

– Noen av kundene våre ønsker kun å sørge for et sikkert hjem, mens andre ønsker tjenester som også hever den elektrotekniske levestandarden. Kort fortalt betyr det at boligen bygges ny eller rehabiliteres til en elektroinstallasjon, som enkelt og rimelig kan tilpasses til brukerens endrede behov, forteller Lillemo.

– Derfor har vi lansert TrygghetsPakken, som er en komplett løsning for å sikre boligen, med komfyrvakt, strømkutt og vannstopp, helt i tråd med de forventningene markedet har med tanke på funksjon og selvsagt med kommunikasjon mellom produktene i henhold til Continua-standarden, avslutterhan.

Du vil kanskje også lese

Vil du ha flere nyheter fra onn:time?
Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Onninen Logo