Elektro i operasjonsrom: strenge krav til sikkerhet

Elektro i operasjonsrom: strenge krav til sikkerhet

Strømtilførsel til medisinske anlegg stiller strengere krav til jording og sikkerhet. Gjennom sommeren har Ørnulf Wiig AS sørget for at operasjonsrommene på en klinikk i Oslo er trygge og sikre, også ved uønskede strømbrudd.

I Nydalen i Oslo bygges det en ny plastikkirurgisk klinikk, med tre adskilte operasjonsrom og ett postoperativt rom. Operasjonsrom går under det NEK400 (se faktaboks) kaller Gruppe 2-rom, der det stilles særegne krav til strømtilførsel og jording av hensyn til pasientsikkerhet.

I tillegg til ekstra jording er elektrikeren også nødt til å installere nødstrøms-anlegg med uavbrutt strømforsyning, egne medisinske skilletrafoer for å hindre forplanting av feil og funksjonssikre kabler, i tilfelle brann. Det er omfattende, men spennende, skal vi tro elektrikeren på stedet.

– Vi er hentet inn fordi jeg er kurset i medisinske områder og fordi vi har jobbet på sykehus tidligere. Det er en komplisert rigg, men desto mer spennende å jobbe med, sier Fredrik Friis Nielsen i Ørnulf Wiig AS.

Sammen med elektrikeren på huset, Hauge Elektro AS, har Friis Nielsen stått på i Nydalen gjennom sommeren. Brorparten av arbeidet er gjort i underetasjen, i teknisk rom.

Nettstrømmen utenfra går først til to skilletrafoer og videre til to UPSer. Deretter føres både nettstrøm og UPSstrøm til den medisinske hovedfordelingen hvor et omkoblersystem styrer hvilken forsyning som skal brukes. Hvis nettspenningen faller ut kobler systemet automatisk inn UPS-ene, og isolerer anlegget fra nettet for å hindre returspenning baklengs ut på strømnettet. Etter omkoblersystemet fordeles strømmen via fire medisinske trafoer – en for hvert rom – opp til underfordeling i operasjonsrommene. Dette er gjort for å holde de fire rommene elektrisk adskilt, både fra hverandre og øvrig anlegg.

– Meningen med uavbrutt strømtilførsel er å sikre strømforsyning dersom noe skjer. Ved et strømbrudd vil batteriene sørge for strømtilførsel i lang nok tid til at legen kontrollert kan avslutte operasjonen uten å måtte bruke lommelykt, sier han, og fortsetter:

– Og grunnen til at det er to UPSer er for å dobbeltsikre oss. For eksempel om det tilfeldigvis blir utført service på en av dem når et strømbrudd skjer.

uavbrutt strømtilførsel sett forfra, to batterier ved siden av hverandre
UAVBRUTT STRØMTILFØRSEL: To redundante UPSer står klare til tjeneste, men håper på at ingen trenger hjelpen deres.

Elektro i næringsbygg: en annerledes prosess

Operasjonsrom har noen av de strengeste kravene innen elektroinstallasjoner. Det stilles også høye krav til jording for å unngå at pasienter opplever støt eller strøm under operasjon. Derfor leder gulvene strøm ved hjelp av et kobbernett under gulvbelegget, og alt metall er koblet sammen med utjevningsforbindelser. Det samme jordingskravet gjelder alt av dører, lamper, medisinsk utstyr og gasslinjer.

Ørnulf Wiig jobber vanligvis mest i service- og privatnæring. Friis Nielsen beskriver denne næringsbyggjobben som annerledes da det er langt flere å forholde seg til. På forrige byggemøte var det elleve stykker, med både byggherre, rørlegger, elektriker, ventilasjon, maler og tømrer til stede.

fredrik Friis Nielsen i ørnulf wiig as portrettbilde
JOBBET HELE SOMMEREN: Fredrik Friis Nielsen fra Ørnulf Wiig AS har stått på gjennom sommeren for å gjøre Asteta Clinic ferdig til åpning.

– Det er en helt annen form for koordinering, men så lenge byggelederen holder styr på fremdriften, går det fint. Jeg forholder meg mest til byggherrens prosjektkoordinator – det er han som har kartlagt og tegnet opp riggen, og han jeg jobber tettest med, sier elektrikeren.

Prosjektkoordinator Thomas Skåksrud fra Cityfinans er den som spesifiserer oppdraget, vurderer risiko og hvilke komponenter som skal med i installasjonen, i samråd med installatør, bruker og byggherre.

– I slike typer prosjekter er det spesielt viktig å ha fokus på grensesnitt og ha oversikt over de strenge krav som kreves i form av infrastruktur og teknikk. Det er spennende å kunne delta i et prosjekt som kombinerer klinikk og næringsbygg, sier Skåksrud.

operasjonsrom 3 med kabler lagt i sikringsskap
EGET ANLEGG FOR HVERT ROM: Hver operasjonssal har sitt eget sikringsskap som ledes fra skilletrafoene i etasjen under.

Klare for å operere i oktober

Klinikken som bygges i Nydalen er en klinikk for plastikkirurgi og kosmetiske behandlinger. Klinikkeieren er svært fornøyd med å ha Ørnulf Wiig AS på laget, og ser frem mot åpningen senere i høst.

– Sikkerhet kommer alltid først. For oss som driver med medisinsk behandling og kirurgi er det et absolutt krav til alle vi jobber med at trygge forhold for pasientene har høyeste prioritet. Vi bruker ulikt teknisk utstyr og er derfor svært opptatt av at det ikke utlades statisk elektrisitet som kan forstyrre instrumenter og operasjoner, sier ansvarlig lege og klinikkeier Kenneth Chiu i Asteta Clinic AS.

gullhaugveien sett utenifra, fasaden av bygget til Asteta AS
FASADEN: Her ser vi Asteta Clinic AS i flotte omgivelser i Nydalen i Oslo.
Du vil kanskje også lese

Vil du ha flere nyheter fra onn:time?
Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Onninen Logo