Endring i TEK17: Alle byggverk skal være ladeklare

Endring i TEK17: Alle byggverk skal være ladeklare

4 min

Fra og med 1. juli skal alle nye byggverk tilrettelegges for elektrisk infrastruktur for elbillading. Dette betyr endringen for deg.

– Dette vil skape økt omsetning for både leverandører, installatører og montører, forklarer Erik Pfister, produktsjef i Onninen.

Endringen i TEK17 betyr at alle nye byggverk med parkeringsplass for personbiler og lette varebiler må tilrettelegges for elbillading. Det betyr at folk som vurderer å skaffe elbil får det siste dyttet de trenger – som igjen vil øke etterspørselen etter elbilladere i eksisterende bygg.

En annen stor fordel med at alle nye byggverk må være ladeklare, er at totalkostnaden vil gå ned. Det er betraktelig billigere å installere elbilladere i byggverk der det allerede er tilrettelagte føringsveier.

Flere Easee-ladere er installert på oransje stolper i en parkeringsgarasje.
STILLER KRAV: Nå må det klargjøres føringsveier for elektrisk infrastruktur i alle nye byggverk.

Endring i TEK17 kan føre til ny delnorm

NEK400 er en samling av normer innenfor elektriske lavspenningsanlegg. Hvert fjerde år blir den revidert, og neste utgave kommer 1. juli 2022. Komiteen har nettopp startet arbeidet med å se hva som bør endres i neste utgave.

Eirik Selvik, formann i NK 64, tror det blir fokus på trygg tilrettelegging for ladeklare byggverk.

– Det viktigste for oss blir å ivareta sikkerheten før, under og etter installasjonen. I tillegg vil det være aktuelt å se på muligheter for å legge føringer for prosjektering og planlegging av kapasitet for å slippe omfattende endringer i installasjonen av elektrisk infrastruktur, sier han.

Portrettbilde av Eirik Selvik.
JOBBER MED NY UTGAVE AV NEK400: Eirik Selvik, formann i NK 64.

Det nye kravet om ladeklare byggverk er et særskilt norsk krav. Dersom komiteen finner ut at det er nødvendig med en delnorm for å gi flere føringer til installasjon, vil også den være særnorsk.

Blir det foreslått en ny særnorsk delnorm vil den sendes ut på høring til høsten, slik at bransjen kan komme med sine innspill.

– Det er verdifullt for oss å høre hva bransjen mener i en slik prosess, legger Selvik til.

Øk kompetansen din på elektrisk infrastruktur

Det økte behovet for elbilladere som kommer etter endringen i TEK17 vil føre til et kompetansebehov i bransjen.

– Ladeklare bygg betyr i mange tilfeller flere ladere i samme elektriske infrastruktur. Det krever mer kunnskap enn å installere en og en lader. Jeg tror derfor det vil være lurt for elektrobedrifter å utvide kompetansen sin, sier Pfister i Onninen.

En smilende mann holder en presentasjon.
KURS: Du kan forvente at flere leverandører holder kurs på generell basis og spesifikt for produktene sine i kjølvannet av endringen i TEK17.

Stor konkurranse blant leverandørene

Som et resultat av at flere må tilrettelegge for elbillading, vil vi trolig se en oppblomstring av leverandører og produkter.

Etter hvert som markedet stabiliseres igjen, vil mest sannsynlig noen av de mindre leverandørene bli presset ut.

– Flere aktører kommer sannsynligvis til å presse prisene nedover, og som montør blir det viktig å anbefale stabile, seriøse aktører som tar ansvar dersom noe skulle skje med systemet, tipser Pfister.

Positivt for hele bransjen – og miljøet

Økt tilgang på elbilladere blir positivt for hele bransjen og i alle ledd – både sluttbruker, montør og leverandør.

Tidligere har begrenset tilgang på elbilladere og lange køer på offentlige ladestasjoner vært en hindring for mange som ønsker seg elbil. Nå kan alle som vil bidra til å redusere utslipp fra bensin- og dieselbiler.

I 2020 bikket andelen elbiler av nybilsalget femti prosent. Dette er en trend som mest sannsynlig kommer til å fortsette.

Innen 2025 har Regjeringen som mål at alle personbiler og lette varebiler skal være nullutslippskjøretøy. De nye reglene i TEK17 er en viktig faktor for å nå målet.

Du vil kanskje også lese

Vil du ha flere nyheter fra onn:time?
Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Onninen Logo