Godt lys skaper trygge miljøer

Godt lys skaper trygge miljøer

5 min

Oslo kommune ønsker å bedre miljø og levevilkår i Groruddalen. Satsingen på skikkelig belysning i Grorudparken er ett av virkemidlene som skaper harmoni og trygghet.

Groruddalssatsingen skal bidra til å heve innbyggernes stolthet og identitet. Kommunen har klokkertro på at forbedret lys i parker og turområder kan bedre folkehelsen og ønsker økt bruk og en trygg opplevelse av nærområdet, også på kveldstid.

Sammenhengende park

Grorudparken er i størrelse omtrent like stor som den mer kjente Frognerparken. Her har arkitekter, ingeniører, lysdesignere og entreprenører har kommet sammen for å omsette ideer og planer til konkrete løsninger. Morten Jensen i ÅF Lightning representerer lysdesignerne og forklarer:

– Formålet med belysningskonseptet har vært å skape en sammenhengende iscenesettelse ved å etablere en permanent arkitektonisk belysning. Trygghet og sikkerhet for brukere har vært første prioritet. Belysningen er planlagt ut fra en menneskelig skala, noe som innebærer god fargegjengivelse, minimal blending og en logisk oppbygging av lysanlegget. Det har vært fokusert på å skape et lysanlegg ut over det normale, og oppdragsgiver ønsket en iscenesetting av området på kveldstid, sier han.

Tydelig formspråk

Området rundt Groruddammen var tidligere godt egnet for lysskye aktiviteter. Designerne valgte å bruke et tydelig formspråk med lys og farge, slik at rommet virker oversiktlig og imøtekommende.

– Lysriggen er montert hengende i sentrum av hvelvingen, i «katedralen» den store kulverten som går under Trondheimsveien, og utenfor rekkevidde for spontant hærverk. Riggen er også tilrettelagt for lys, lyd og bildeaktiviteter slik at nærmiljøet kan bruke dette ved for eksempel konserter og andre arrangementer, forklarer Jensen.

Han beskriver flere utfordringer de har måttet løse underveis. Blant annet måtte det ikke bli for mye lys:

– Turstibelysningen måtte gis særlig oppmerksomhet, da spillyset i elva ikke er heldig for fisk og dyreliv i området. Alnaelva og tilhørende vegetasjon og fauna har vært et eget element i selve belysningskonseptet. På vandringen gjennom parken finner man også spesielle arkitektoniske elementer som framheves ekstra i mørketiden, slik som Bleikedammens nye fall, Kalbakken bro, lysthuset i Prestehagen, og den store katedralen under Trondheimsveien, forteller han.

Fast turmål

Oslo kommune mener selv at tiltakene har hjulpet. Langt flere mennesker beveger seg ute kveldstid.

– Parken er blitt et fast turmål for mange, også for barnehager og Frisklivssentralen, som er der ukentlig. Vi har fått en flott park i et område hvor folk ikke oppholdt seg tidligere, sier Mari Tharaldsen i Oslo kommune. Hun og Cecilie Kjølnes Skar arbeider med Groruddalssatsingen i Bydel Grorud.

Prosjektet har kostet rundt 40 millioner kroner. For noen år siden var området ved Groruddammen tagget ned. Siden åpningen av prosjektet i 2013 er også Groruddammen blitt rehabilitert som badeplass.

– Lys har mye å si. At parken blir tatt vare på og har god belysning gjør at brukerne føler seg tryggere. Det er lite problemer med kriminalitet i parken. Når det føles tryggere blir det enda flere som bruker området, noe som igjen gjør at det føles enda tryggere. Det blir en positiv spiral. Vi mener det er viktig med omgivelser som oppmuntrer til aktivitet. Slik fungerer parken og turveiene i området veldig bra, sier Skar.

Beskytte dyr og planter

Avskjerming av lyskilden slik at den lyser der det trengs var viktig, ikke minst for å unngå unødig lysforurensing og påvirkning av dyr og planteliv i området.

– Turstier og natur skal kunne benyttes også i mørketiden. Lysets kvalitet har hatt svært høy prioritet. Viktige elementer for å ivareta dette er gode siktlinjer for sikker ferdsel og en trygghetsskapende opplevelse, blant annet med tanke på at man skal kunne identifisere sine møtende, forklarer Morten Jensen.

Lys i seg selv skaper ikke et trygt område, det er flere faktorer som må vurderes for å oppnå et godt resultat: lysets retning, fargegjengivelse, blending og opplevelse. I belysningen av brovelvene er det for eksempel tatt hensyn til flaggermusenes behov for mørke. Strølyset i Alnaelva ble unngått av hensyn til fisk.

– Kalbakken bro huser flaggermus under hvelvingen, og som følge av dette blir bare de vertikale elementene belyst. Selve hvelvet er mørkt. Katedralen under Trondheimsveien er gitt en noe mer iscenesettende belysning. Alt scenografisk lys, inkludert det blå opplyset, er tidsstyrt og blir slukket om natten for ikke å forstyrre dyrelivet. Turstibelysningen er da det eneste en nattevandrer vil oppleve under katedralen, sier Jensen.

Bruk av goboer

I parken fortelles historier ved hjelp av goboer. En gobo er en rund metallplate med et utskåret mønster. Goboen brukes i lyskastere for å lage bilder av elementer man naturlig ser i området i dagslys. Froskespor, kløvereng, vannliljer og fotspor på kryss og tvers er noen av opplevelsene for brukerne.

– Denne typen belysning har en funksjonell oppgave ved å belyse horisontale flater og gi visuell føring. Det markerer knutepunkt og oppholdssteder på turstien, samtidig som lyset er både lekende og fortellende. Natur har vært gjennomgående i prosjektet, både med fokus på å hente frem naturelementer ved effektbelysning og ved å ta hensyn til dyrelivet, sier Jensen.

Du vil kanskje også lese

Vil du ha flere nyheter fra onn:time?
Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Onninen Logo