Guide: Normer og forskrifter for nødlys

Guide: Normer og forskrifter for nødlys

6 min

Nødlysbransjen består av mange forskrifter og normer du må forholde deg til – både særnorske og internasjonale. Her er en praktisk oversikt.

– Det finnes dessverre ingen «quick-fix» for å sette seg inn i normer og forskrifter for nødlys og ledesystemer. Du må lese deg opp og gjøre en innsats, forteller Knut Ballangrud, salgansvarlig for sikkerhetsprodukter i Eaton.

Det første du må vite er hva de ulike forkortelsene betyr. Starter en norm eller forskrift med bokstavene «EN», er den i utgangspunktet en europeisk norm. Står det i tillegg «NS», er det også en norsk standard utgitt av Standard Norge. Du kan også se at det ofte står «NEK» foran. Det betyr at det er en europeisk CENELEC-norm som ivaretas av Norsk Elektroteknisk komite (NEK).

Et smilende portrettbilde av Knut Ballangrud, salgsansvarlig sikkerhetsprodukter i Eaton.
EN JUNGEL AV REGLER: Knut Ballangrud fra Eaton har stor forståelse for at flere synes det er vanskelig å ha kontroll på alle forskriftene og normene i nødlysbransjen.

Disse normene må du kunne

– Det stilles strenge krav til kompetansen for den som skal prosjektere et slikt anlegg, og ikke minst til ledesystemet som brukes, sier Ballangrud.

Her er en oversikt over de viktigste normene du må ha kontroll på ved prosjektering av et bygg:

NS-EN1838 – Denne europeiske normen spesifiserer belysningskravene eller ytelseskravene til høytsittende elektriske nødlys. Normen beskriver også hvor du skal montere nødlys og hvilke luxkrav som gjelder.

NS3926 – Omhandler visuelle ledesystemer for rømming i byggverk. Altså, her finner du det du trenger å vite om lavtsittende ledesystemer og etterlysende løsninger.

Et produktbilde av nødlysarmaturen NexiTech fra Eaton.
HVILKEN PILRETNING? De siste årene har det vært diskusjoner om nøyaktig hva pilretningene betyr. I 2020 kom derfor NS-EN ISO 7010:2020 på plass med henvisningstekster og definisjoner – for eksempel har «pil opp» erstattet «pil ned» flere steder.

NS-EN50172 – Her finner du alt du må vite om krav til testing av nødlys.

– Det finnes dessverre fortsatt desentrale nødlys på markedet uten automatisk test. Disse anbefaler jeg å styre unna, sier Ballangrud.

NS-EN50171 – En hybridnorm hvor du blant annet finner kravene som stilles til sentraliserte nødlys.

NEK-EN 60598-2-22 – Dette er en produktstandard alle nødlys må være produsert etter. Allmenbelysning som brukes som nødlys må også tilfredsstille denne normen.

Det er viktig å være godt kjent med normene og forskriftene – de viser sikkerhetsnivået som må ligge til grunn for en installasjon.

– Knut Ballangrud, Eaton.

Motstridende forskrifter skaper forvirring

Den byggtekniske forskriften er en viktig ressurs for å forstå kravene til ledesystemer og beskriver hvor og når ledesystemer er påbudt. Videre forklarer forskriften at ledesystemer omfatte kontinuerlige ledelinjer i form av komponenter plassert på gulv eller lavt på vegg. Forskriften henviser til den særnorske normen NS3926 for visuelle ledesystemer for rømming i byggverk.

–  I praksis betyr NS3926 lavtsittende etterlysende systemer. Samtidig henviser Arbeidsplassforskriften til NSEN1838 som tar for seg høytsittende elektriske nødlys, forklarer Ballangrud og legger til:

– Det er uheldig og ofte forvirrende at det refereres til to forskjellige normer for valg av ledesystemer. Disse normene bør sees i sammenheng for den beste løsningen.

Hva skjer etter installasjonen?

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) krever at installasjoner av nødlys kontrolleres jevnlig og får tilstrekkelig ettersyn og vedlikehold. I veiledningen til forskriften om brannforebygging     finner du også ansvarsfordelingen mellom de enkelte aktørene.

Innsiden av den elektriske nødlysarmaturen, NexiTech, fra Eaton.
DOKUMENTASJONSKRAV: Før du installerer elektriske ledesystemer må du vise til dokumentasjon på kunnskap rundt de aktuelle systemene.

– Nødlysbransjen sliter ofte med begrepsforvirring og du kan sjekke KBT for å finne de riktige benevnelsene. For å lære mer om normer og forskrifter anbefaler jeg Lyskulturs publikasjon nummer syv om nødlys og ledesystemer som et bra sted å starte, avslutter Ballangrud.

Du vil kanskje også lese

Vil du ha flere nyheter fra onn:time?
Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Onninen Logo