Lite kunnskap om korrekt lading av elbil

Lite kunnskap om korrekt lading av elbil

Det er mer vanlig enn noen gang å kjøre elbil. Samtidig er det lav kunnskap blant forbrukere om hvordan man lader bilen lovlig og effektivt. Her kan elektrikere gi gode råd til elbileiere.

Med en stigende markedsandel på over 30 prosent er elbiler mer populært enn noen gang hos den norske befolkningen. Med den økende andelen elbiler bør det også bli langt flere ladestasjoner hjemme hos forbrukeren. Flere elbileiere lader bilen sin både ulovlig og lite energieffektivt, skal vi tro elektriker og elektroingeniør Jan Tore Gjøby fra eMobility Norway:

– Det er svært vanlig at nordmenn kjøper elbil uten å motta tilstrekkelig informasjon om hvordan bilen skal og bør lades. Dette resulterer i at mange lader bilen sin lite effektivt.

En nylig undersøkelse fra Norsk Elbilforening viser at halvparten av norske elbileiere lader bilen sin fra stikkontakt når de lader bilen sin i egen garasje. I henhold til Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (FEL) er det ikke tillatt å lade på en eksisterende kontakt dersom du driver regelmessig lading. Da stilles det helt egne krav til blant annet kabelstørrelse og vern, som mange elbilister trolig ikke er klar over.

– Det skal legges opp en egen kurs med en egen kontakt på egne strømkurs, og kabelen må dimensjoneres for varig høy last. Samtidig må det sitte riktige vern i fordelingen. Dette innebærer blant annet både jordfeilbryter type B og overspenningsbeskyttelse på installasjonen, sier Gjøby, som mistenker at mange elbileiere lader bilen sin ulovlig:

– At mange elbiler lades ulovlig viser at vi har en vei å gå, både når det gjelder installering av korrekte installasjoner, men også når det kommer til informasjonsformidlingen fra både bilselgere og elektrikere.

En god ladestasjon

Istedenfor standardkontakt bør det installeres en ladestasjon som er tilpasset bruken til bilisten. Det betyr at den ikke trekker mer strøm enn det installasjon kan levere samtidig som den har den funksjonaliteten og ytelse som kunden trenger. Derfor er ofte stikkontakten mindre optimal å bruke. Selv om bruk av stikkontakt ikke bryter med FEL, gjør det lading av bilen langt mindre effektivt.

– For å kun lade batteriet kan stikkontakten gi nok effekt for de som ikke bruker bilen så mye. Men det er ikke nok effekt for å varme opp bilen en vintersdag. Den begrensede effekten er en svakhet, ikke bare for lading av bilen, men også for å bruke bilen effektivt, sier Gjøby.

Samtidig vil nye strømtariffer og smarte løsninger gjøre fremtiden for dagens elbileiere langt billigere dersom den har en ladestasjon som kan levere høy effekt når strømprisen er lav.

– Hvis man ser litt frem i tid vil innføringen av nye strømtariffer gjøre at strømmen er dyrere på enkelte tidspunkter på dagen. Dersom man legger til rette for at ladestasjonen kan knyttes opp mot et smarthus, vil ladestasjonen selv tilpasse ladingen til det mest priseffektive, sier Gjøby og avslutter med et godt råd som elektrikere kan gi til elbileierne:

– Det jeg anbefaler er å sette opp en relativt stor ladestasjon og stille den på lav ladehastighet. Da har man muligheten til å lade raskt når nye strømtariffer innføres.

Du vil kanskje også lese

Vil du ha flere nyheter fra onn:time?
Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Onninen Logo