Nå kommer nye NEK 700 – og den er full av nyheter

Nå kommer nye NEK 700 – og den er full av nyheter

5 minutter

Har du tenkt å oppdatere deg på de nye standardene for ekom? — Det er rett og slett samfunnskritisk at kommunikasjonskabling utføres korrekt, mener Christer Varan, fagsjef i NEK.

Kabling for informasjonsteknologi og kommunikasjonssystemer for tele, data og TV (ekom) er en viktig del av dagens samfunn. Krav til kvalitet og pålitelighet er livsviktig, og samfunnet er avhengige av at kommunikasjonsløsninger fungerer til enhver tid.

— Det er rett og slett samfunnskritisk at kommunikasjonskabling utføres korrekt og med så høy kvalitet som mulig, mener Christer Varan, fagsjef for ekom, alarmsystemer og IoT i Norsk Elektroteknisk Komite (NEK).

Han mener bransjen lider under manglende opplæring og kunnskap om fagområdet – og oppfordrer alle rådgivende bedrifter og installatører til å følge NEK 700 for ekom-anlegg på lik linje med NEK 400 for el-anlegg.

— Når kommunikasjon er en såpass viktig del av samfunnet og menneskers liv, sier det seg selv at det er gunstig å investere i kunnskap for å sikre bærekraftige installasjoner med høy kvalitet og lang levetid.

Christer Varan, fagsjef for ekom, alarmsystemer og IoT i NEK. Christer Varan, fagsjef for ekom, alarmsystemer og IoT i NEK.
I BRESJEN FOR EKOM: Christer Varan, fagsjef for ekom, alarmsystemer og IoT i Norsk Elektroteknisk Komite (NEK).

Melder om en omfattende revisjon

Utviklingen i ekom skjer raskt. Derfor er det helt avgjørende at normene for installasjon endres med jevne mellomrom. Den nye utgaven av standardserien NEK 700 – Informasjonsteknologi inneholder mange nye krav og kapitler i tillegg til modifikasjoner av eksisterende innhold.

— Den nye utgaven har ikke bare gjennomgått en ordinær revisjon, men har vært gjenstand for mange betydelige endringer, forteller Varan. Dette er de viktigste du bør få med deg:

Power over Ethernet blir viktigere

Power over Ethernet (PoE) blir stadig mer aktuelt og den nye utgaven av NEK 700 inneholder et stort kapitel om dette som tar for seg:

  • Temperaturstigning
  • Redusert ytelse
  • Effekt
  • Forlegningsmåter
  • Antall kabler

I bedriftsmarkedet har PoE blitt brukt i lang tid, men med nettverkskabler i veggene og nettverksuttak i alle rom er det ingenting som står i veien for å benytte løsningen i privatboliger.

— Denne voksende teknologien er spesielt nyttig innenfor IoT og fjernstyring. PoE for belysningsløsninger blir også mer og mer vanlig med fremveksten av smarthus og moderne bygg. Vi mener tiden er moden for å gi teknologien mer plass i NEK 700, sier fagsjefen.

Han presiserer at det kan være skummelt å kjøre strøm på Ethernet, fordi det kan føre til varmeutvikling og øke brannfaren. Derfor er det viktig at du som installatør har god kjennskap til krav og standarder.

En rivende utvikling

Nina Herland, senior kategorisjef for kabler i Onninen tror endringene i NEK 700 vil ha størst innvirkning på hvordan anlegg blir prosjektert og installert.

— Det har vært en rivende utvikling i markedet, spesielt innen data- og telekommunikasjon, såkalte spredenett, med oppgradering fra cat3 til dagens mest omsatte cat6 og cat6A standarder og til dels cat7 og fiberkabler, sier Herland.

Hun forteller om en trend der kablingsanlegg utføres mer og mer med skjermet kabel og komponenter som sørger for at kommunikasjonen ikke påvirkes av annet strømførende eller statisk elektrisitet.

— Dette ser vi særlig ut fra endringen i hvilke kabeltyper og produkter vi selger i dag kontra for få år siden. I tillegg tilfredsstiller dette i stor grad behovet for jording i henhold til nye NEK 700.

Herland mener at det norske markedet er på god vei til å tilfredsstille NEK 700 på produktsiden – men minner om viktigheten av at alle kabler oppfyller EUs CPR-krav for kabler som også NEK 700 henviser til. Forordningen som ble obligatorisk i 2017 omfatter testmetoder og brann-klassifisering av kabler for fast og varig installasjon i bygninger.

Dobler antall sider i NEK 703

NEK 700 er en serie med tre bøker: 701 Felles kablingssystemer, 702 Installasjon av kabling og 703 Anlegg og infrastruktur i datasenter.

Samlebilde av forsider – NEK 700-2016.
KOMMER SNART: Disse tre bøkene lanseres med nytt innhold i mai 2020.

Sistnevnte er den tynneste av bøkene per i dag, men det er i ferd med å forandre seg. Når revisjonen er ferdig har boken fått 150 nye sider og seks nye kapitler om energieffektivitet og energibruk i datasenteret.

— Datasentre bruker mye energi og i disse miljøtider får dette mye fokus. Derfor er det viktig å få dette inn som en del av NEK 700-pakka, sier Varan.

Oppdaterer utdatert krav

Opprydning i utdaterte krav har også vært viktigst i 2020-revisjonen av NEK 700. Minimumskravet for antall datauttak på cellekontorer har blant annet vært et omdiskutert tema i bransjen – og det har blitt stilt spørsmål om det er nødvendig med to uttak. I den nye normen er kravet redusert til ett uttak per kontorplass.

Den nye utgaven av NEK 700 lanseres i mai og fås kjøpt online på www.standard.no og hos NELFO.

Vil du oppdatere deg på forhånd? 29. januar arrangerer NEK Ekomkonferanse i Oslo.

Du vil kanskje også lese

Vil du ha flere nyheter fra onn:time?
Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Onninen Logo