NEK 400:2018 stiller strengere krav til brannsikkerhet

NEK 400:2018 stiller strengere krav til brannsikkerhet

I den oppdaterte versjonen av NEK 400 lanseres strengere krav til brannsikkerhet i norske hjem og bygninger. Endringene fører til sikrere installasjoner og en tryggere hverdag for både kunden og elektrikeren.

NEK 2018:400 er normen utgitt av Norsk Elektroteknisk Komite, som legger føringer og anbefalinger på elektriske installasjoner. I den oppdaterte utgaven som gjelder fra januar 2019 er det kommet flere endringer knyttet til brannsikkerhet. En av de viktigste endringene omhandler varmeutvikling på selve feilstedet ved en kortslutning. Den oppdaterte normen skal i all hovedsak forhindre fare som følge av feil i elektriske installasjoner.

– Den viktigste endringen som gjøres er at man nå må ta høyde for varmeutviklingen på selve feilstedet og ikke bare i det utstyret som skal lede strømmen frem til feilstedet. I NEK 400 må man nå ta større hensyn til lysbuer og å sikre mot virkningen av disse. Både for forbukerkurser, men også lysbuer som følge av kortslutning på hovedkurser, sier Fredrik Aandal, Field Product Manager i Eaton, og fortsetter:

– Det vi ser er at 35 prosent av branner som oppstår i elektrisk utstyr og anlegg skyldes lysbuer. Derfor er det kritisk at man installerer jordfeilautomater med integrert lysbuedeteksjonsutstyr.

Bruken av lysbuedeteksjonsutstyr, også kalt AFDD+, står beskrevet i normens Tillegg 42A, og anbefales brukt i:

  • Områder beregnet for sovende personer
  • Områder med brennbart materiale eller konstruksjonsmaterialer (BE2, CA2, CB2)
  • Områder med uerstattelige verdier

Unngår utilsiktede utkoblinger

Bruken av lysbuevern har frem til nå vært begrenset på grunn av høy risiko for utilsiktede utkoblinger. Tidligere har det vært problematisk å ta hensyn til kombinasjonen av drift- og brannsikkerhet grunnet teknologi og kostnader. Nå har man endelig funnet en løsning der man kan få begge deler gjennomført i praksis.

– Det har oppstått en myte i markedet om at AFDD+ ofte fører til utilsiktede utkoblinger fordi de feilaktig oppfatter enkelte typer utstyrs naturlige egenskaper som en lysbue. Slik er det ikke lenger. Som all annen elektronikk er det mulig å gjøre tilpasninger for å unngå utilsiktede utkoblinger. Som følge av den teknologiske utviklingen er dette endelig stabilt nok til å kunne bli introdusert i markedet, forteller Aandal.

For kunden og for elektrikeren

I Norge er endringene foreløpig en anbefaling. NEK 400 er en forlengelse av FEL, som står som et absolutt minimumskrav og som peker på NEK 400 som en metode. Samtidig er dette noe enhver elektriker bør kjenne godt til, skal vi tro Aandal:

– I norsk sammenheng er dette ganske nytt, og noe veldig få elektrofagfolk vet mye om. For elektrikeren kan dette føre til et mersalg når han eller hun leverer tjenester, men først og fremst fører det til at kunden sover bedre om natta, vel vitende om elektrikeren har levert et anlegg som er tryggere enn minimumskravet i NEK 400.

– Kostnadsmessig er det å oppgradere enkelte av kurssikringene til AFDD+ en relativt liten pris å betale satt opp mot den totale kostnaden av å bygge et helt hus, og den økte graden av brannsikkerhet avslutter han.

Du vil kanskje også lese

Vil du ha flere nyheter fra onn:time?
Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Onninen Logo