Ny norm stiller nye krav til kabling og rør

Ny norm stiller nye krav til kabling og rør

2 min

Den nye normen fra NEK gjør el-måling enklere for alle parter. – Dette øker forutsigbarheten for alle involverte aktører, sier Rune Melkevig fra Tec Con.

Nylig kom Norsk Elektroteknisk Komite på banen med en ny norm som omhandler behovet for likeverdig tilgang til tilknytningspunkt hos bygningseier og/eller sluttbruker. Formålet til normen er mangesidig, men vil i all hovedsak gjøre det enklere å holde orden i ansvar, eierskap og plikter knyttet til tilknytningspunktet.

– NEK:399 er en norm som tilrettelegger for korrekt etablering av elmåling. Med enda tydeligere informasjon om tilknytningspunktet vil det i fremtiden bli enklere å avklare ansvar for drift og vedlikehold. Samtidig vil det skape en entydig begrepsbruk og en oversikt over hvilke krav som stilles til de ulike aktørene i og rundt bygningen, sier daglig leder i Tec Con, Rune Melkevig.

Krav knyttet til kabler og føringsvei

Et eksempel på endringer som er gjort i normen omhandler fremføringen av kabler og ulike krav til føringsvei. Normen forklarer at man må legge kabler i rør med mindre det benyttes egne skinneføringer. Samtidig skal kabler for el og ekom ligge separat, med mindre det finnes en stikkledning med integrert føringsvei for fiberkabel.

– For å sikre en tilstrekkelig avstand mellom el og ekom helt frem til sikringsskapet skal det etableres en tydelig definert føringsvei. Denne føringsveien skal legges med rør som er i tråd med normen, hva angår diameter og avstand, sier Melkevig.

Effektivitet i fokus

Normen er lagd for å øke forutsigbarheten for alle involverte parter, herunder bygningseiere, netteiere, utstyrsprodusenter, rådgivende ingeniører og tekniske entreprenører. NEK:399 gjelder i utgangspunktet for nye bygninger, men det er også anbefalt å bruke det ved større ombygginger.

– Vi er veldig fornøyd med at komiteen nå kommer på banen med endringer i henhold til reguleringer rundt tilknytningspunkt for el-anlegg og ekom-nett. For oss som utstyrsleverandør er det godt å vite at våre artikler står i samsvar med den nye normen. Samtidig jobber vi med en løsning som omhandler ekom som er forventet klar til våren, avslutter Melkevig.

Du vil kanskje også lese

Vil du ha flere nyheter fra onn:time?
Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Onninen Logo