Ny veilyskabel vil spare montører for mye tid

Ny veilyskabel vil spare montører for mye tid

2 min

Tidsbesparende og effektiv installasjon av veilyskabler er viktig for Nettpartners montører. Per Øyvind Tveit, montør og ansatt hos Nettpartner avdeling sør, har selv fått erfare hvordan Nexans nye veilyskabel gjør jobben hans enklere.

– Kabelens bøyevennlighet gjør at jeg lettere kan trekke kabelen opp i veilysfundamentet. Tidligere måtte jeg montere på kabelskritt før masta kom på plass. På et strekk på 20 lamper kan jeg nok hente inn noen timer, forteller Tveit.

Tveit testet den nye veilyskabelen først i forbindelse med et prøveprosjekt på 12 stolper ved Stoa næringspark i Arendal. Prøveprosjektet resulterte i at Tveit gjennomførte arbeidet på vesentlig kortere tid enn han vanligvis ville gjort.

Veilys krever varige og pålitelige løsninger

For veilys og lignende installasjoner er det nødvendig at løsningene knyttet til veglyskabel er varige og pålitelige. Det er også nødvendig at installasjonen tåler vann og til dels ekstreme klimatiske påkjenninger.

Nettpartner AS avdeling sør har ca. 60 medarbeidere og opererer primært i Agder-fylkene. Store veiprosjekter i fylkene gjør at det i senere tid har blitt et stadig større fokus på veilys.

– Veilys er viktig for Nettpartner da det gir god omsetning samt lokalt arbeid til montørene våre. Vi har også riktig kompetanse og utstyr til utbygging, drift og vedlikehold av veilys. Denne kabelen er et godt valg når man blant annet skal jobbe med veilys fra Statens vegvesen, forteller prosjektleder ved Nettpartner, Ole Jacob Paulsen.

Bilde av kabel som går ned i bakken
Den nye veilyskabelen fra Nexans sparer montører for tid.

Slipper avmantling

Den dobbeltisolerte og UV-bestandige veilyskabelen fra Nexans er kjennetegnet ved at den ikke har en felles ytre kappe. I tillegg kan den legges direkte i bakken uten ekstra beskyttelse. Dermed slipper montørene både avmantling og det å sette på kabelskritt for å tette overgangen. En prosess som ellers tar mye tid.

– Fordi prosessen er enklere, kan jeg bevege meg fra stolpe til stolpe uten å måtte bære mye verktøy og utstyr. Koplingsstykkene og sikringene til masten er det hele, forteller Tveit.

Hver av kabelens fem faser er dobbeltisolert, og hele kabeltraseen er dermed dobbeltisolert helt frem til koplingsklemma.

– Når kabelen legges i rør gjør fleksibiliteten at vi lettere trekker den forbi svinger og hindringer. At det ikke er noen felles ytre kappe reduserer også friksjonen. Dette er viktig, for dersom kabeltrekkingen stopper opp, har det stor betydning for effektiviteten, avslutter Tveit.

Du vil kanskje også lese

Vil du ha flere nyheter fra onn:time?
Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Onninen Logo