Sjekker du dette i sikringsskapet til kundene dine?

Sjekker du dette i sikringsskapet til kundene dine?

Overspenningsvern er påbudt i alle nye boliger og boliger som rehabiliteres. Likevel er mange usikre på om de har det installert. Er du som elektriker flink nok til å undersøke dette på befaring?

– Når folk ikke vet om de har overspenningsvern installert hjemme, er det viktig at elektriker tar en ekstra kikk i sikringsskapet og opplyser om viktigheten av dette på befaring, sier Odd Arvid Kleven produktsjef i Schneider Electric Norge.

Schneider Electric er produsent av vern for elektrisk distribusjon og leverandør av overspenningsvern til Onninen. De har lang erfaring med forebygging av skader forbundet med overspenning.

Sikrer mer enn bare lynnedslag

Skadelige overspenninger oppstår ikke bare som følge av lynnedslag. De kan også oppstå som følge av koblingsoverspenninger. Denne typen overspenning er ikke like store som ved lynnedslag, men kan føre til redusert levetid og skader på elektronikk.

– Alle elektriske lavspenningsinstallasjoner bør ha et overspenningsvern Type 2 montert i sikringsskapet. I mange boliger gir det god nok grunnbeskyttelse til å oppfylle installasjonsnormen, sier Kleven.

Norsk elektroteknisk norm for Elektriske lavspenningsinstallasjoner (NEK 400:2018) omhandler vern for beskyttelse mot atmosfæriske overspenninger (forårsaket av lynnedslag fjernt fra den elektriske installasjonen) samt beskyttelse mot koblingsoverspenninger.

Tre typer overspenningsvern

Overspenningsvern har ulike egenskaper og defineres etter hvor i installasjonen de skal brukes. Du kan tilby tre typer overspenningsvern til kundene dine:

  • Type 1 skal installeres der det er montert lynvernanlegg (lynavleder) eller der hvor den elektriske installasjonen befinner seg i umiddelbar nærhet av et slikt anlegg.
  • Type 2 brukes som beskyttelse som følge av indirekte overspenninger fra lynnedslag og koblingsoverspenninger.
  • Type 3 brukes som tilleggsbeskyttelse for følsomt elektronisk utstyr som TV, radio og PC. Denne skal koordineres med foranstående overspenningsvern og monteres nær utstyret som skal beskyttes.

Høsten og vinteren er også lynsesong

Lyn og torden er et typisk sommerfenomen, men har du tenkt over at det også lyner mye om vinteren? Disse lynnedslagene kan være enda kraftigere og gjøre mer skade.

– Det er med andre ord minst like aktuelt å anbefale overspenningsvern i nå i høst- og vinterhalvåret som om våren og sommeren. Også er det jo heller ingen hemmelighet at det norske klimaet er mer uforutsigbart enn før, påpeker Kleven.

Mange tror også at elektrisk utstyr blir ødelagt umiddelbart ved lynnedslag. Slik er det ikke. Dette kan svekkes over lengre tid, med brann som verste scenario.

– Dette er ene og alene en god grunn for å sjekke stikkontakter og sikringsskap ved neste kundebesøk, avslutter han.

Du vil kanskje også lese

Vil du ha flere nyheter fra onn:time?
Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Onninen Logo