Smartere helsetjenester med velferdsteknologi

Smartere helsetjenester med velferdsteknologi

4 min

Her er løsningene som raskt kan installeres i boligen uten store inngrep eller høye kostnader.

Våre smarthus og velferdspakker kan gi mange, uansett alder, mulighet til å bo hjemme under trygge forhold dersom man blir syk, behøver omsorg eller bare ønsker å bo hjemme så lenge som mulig. Velferdspakkene gir økt mestring, økt trygghet og økt livskvalitet for enkeltpersoner og pårørende.

Besøk vår nettbutikk for å se produkter og pakkeløsninger.

Antall eldre øker kraftig

I følge statistikk fra Statistisk Sentralbyrå vil antall eldre i befolkning øke kraftig de neste tiårene. Mens andelen over 70 år i dag er på ca. 11 prosent, vil den stige til 19 prosent innen 2060. Det vil si at nesten hver femte person i den norske befolkningen vil være 70 år eller mer.

Med stadig flere eldre vil behovet for smart teknologi være stort. Innen 2020 har Helsedirektoratet som mål at slike løsninger skal være integrert i helse- og omsorgssektoren i norske kommuner.

– Det er mange løsninger som kan gjøre en alderdom tryggere og mer komfortabel. Dagens voksne vil nok sette store krav til digital utforming når de blir eldre. Samtidig er de bevisst på at deres foreldre ikke skal ha det noe dårligere. Kravet om velferdsteknologi vil nok bare forsterkes i den nærmeste tiden, sier sier Ann-Katrin Pedersen, Marketing Manager i Onninen.

– Om flere kan få bo hjemme lenger vil man avlaste helsesektoren i årene som kommer. Vi er stolte over å kunne tilby en rekke løsninger som vil kunne bidra til økt livskvalitet for flere, fortsetter hun.

Mobil trygghetsalarm og GPS

Stort informasjonsbehov

I en undersøkelse gjennomført for Onninen i 2017 kommer det frem at et flertall av de spurte synes det er viktig at deres kommune tilbyr smarte helsetjenester, og på spørsmål om velferdsteknologiske løsninger vil være avgjørende for valg av bolig når man blir eldre svarer 50 prosent ja.

Samtidig tror kun 1 av 5 at kommunen kommer til å være godt rustet til å møte innbyggerne behov for denne type løsninger om tre år.

Et flertall av de spurte mener også at de får for lite informasjon om dette av sin kommune – og nær 9 av 10 svarer at hverken de eller noen i deres familie har deltatt i spørreundersøkelser fra kommunen om velferdsteknologi.

Favner bredt

Velferdsteknologi representerer også viktig bistand for de med nedsatt funksjonsevne. I undersøkelsen svarer hele 2 av 3 at velferdsteknologiske løsninger vil være avgjørende for deres valg av bolig dersom de har eller får nedsatt funksjonsevne.

– Det er lett å knytte velferdsteknologi til alderdom, men løsningene favner mye bredere enn som så. For folk med nedsatt funksjonsevne vil denne teknologien kunne være avgjørende for å få en enklere og mer komfortabel hverdag, understreker Ann-Katrin Pedersen.

Du vil kanskje også lese

Vil du ha flere nyheter fra onn:time?
Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Onninen Logo