Sniktitt: Dette er et av Oslos største miljøprosjekter

Sniktitt: Dette er et av Oslos største miljøprosjekter

3 min

Bekkelaget renseanlegg står snart klart for å behandle avløpsvann fra en halv million mennesker. Bli med inn i fjellet og se det enorme anlegget.

Oslo er Europas raskest voksende by og prognosene spår kraftig vekst. For å bevare kvaliteten på vannet i Oslofjorden må rensekapasiteten utvides.

– Prosjektet er først og fremst et viktig miljøtiltak for Oslo kommune, der man også henter ut energi fra avløpsvannet, forteller Eivind Søgaard, prosjektleder i Bravida Norge.

I dag renser Bekkelaget avløpsrenseanlegg 40 prosent av Oslos avløpsvann, men det er høyt belastet og oppfyller ikke nye miljøkrav. Nå økes kapasiteten med det dobbelte.

Når utvidelsen er gjennomført, blir Bekkelaget avløpsrenseanlegg et av Norges største med stor nok kapasitet til å behandle avløpsvann fra 500 000 personer som tilsvarer cirka 85 millioner kubikkmeter avløpsvann per år, inkludert regn- og smeltevann.

Bravida signerte kontrakt med Oslo kommune i 2017 og har ansvaret for de elektrotekniske installasjonene for milliardprosjektet Utbygging av Bekkelaget renseanlegg (UBRA).

Eivind Søgaard i Bravida Norge.
PÅ JOBB: Eivind Søgaard i Bravida

Forebygger for milliarder

Bystyret i Oslo har bevilget 2,74 milliarder kroner til utvidelse av renseanlegget på Bekkelaget. Det gjør UBRA til et av Oslos største miljøprosjekt. Utvidelsen skal blant annet forhindre at urenset avløpsvann slipper ut i Oslofjorden ved kraftige regnskyll.

Utvidelsen består av:

 • Administrasjonsbygg (rehabilitering og nybygg)
 • Fire nye biobasseng for innkommende avløpsvann
 • Nye forsedimenteringsbasseng
 • To nye råtnetanker
 • Nytt slambygg
 • Nytt fettmottak
 • Ombygging og utskifting av deler av avvannings- og varmegjenvinningsutstyret.

De største hallene i renseanlegget er 170 meter lange, med innvendig høyde på cirka 20 meter. Transportveien rundt anlegget er nær 1,2 kilometer lang.

stor hall med renseanlegg, og avløpsvann
IKKE BADEVANN: Her renses avløpsvann fra hundretusenvis av Oslofolk.

Samarbeidsprosjekt

Da Bravida fikk oppdraget, valgte de å løse det som et delingsprosjekt mellom avdelingene i Oslo og Sarpsborg. Bravida Oslo tar med seg erfaring fra gjennomføring av store og omfattende prosjekter, mens avdelingen fra Østfold har en stor andel industrikunder i porteføljen. Sammen utgjør de to et solid team.

Bravidas arbeider består av:

 • Føringsveier
 • Reservekraft, fordelinger, stigekabler og strømskinner
 • Driftsteknikk
 • Belysning og nødlys
 • Sikkerhetsanlegg
 • Brannalarmanlegg
 • Køsystem
deler av varmevekslersystemet
STORT ANLEGG: Utvidelsen av renseanlegget skal forhindre at urenset avløpsvann slipper ut i Oslofjorden. Her ser du deler av varmevekslersystemet.
store innløpsskruer på Bekkelaget rensesanlegg
MILJØTILTAK: Prosjektet på Bekkelaget er et av Oslos viktigste miljøtiltak.

Valgte Onninen som leverandør

Bravida valgte Onninen som leverandør av installasjonsmateriell. De to selskapene har jobbet sammen på flere prosjektet og kjenner hverandre godt.

Onninen leverer full bredde av produkter til renseanlegget på Bekkelaget, alt fra kabler og festemidler til bokser, skruer og midlertidig lager.

Leveransene blir kjørt hele veien inn til anlegget som ligger stasjonert 700 meter dypt inn i fjellet. Plukkmateriell går i containerne mens større artikler blir plassert ut med hjullaster.

Eivind Søgaard smiler ved lagerløsningen fra Onninen inni container.
ORDEN I EL-SAKENE. Eivind Søgaard i Bravida er godt fornøyd med lagerløsningen levert av Onninen.

Terje Ringen Sørensen er kundeansvarlig i Onninen og har jobbet på prosjektet fra dag én. Da Onninen fikk oppdraget, visste han at logistikken skulle bli avgjørende.

– Varene leveres av samme sjåfør hver gang, og daglig når det trengs. Bravida er flinke til å bestille stort og samlet, som sørger for god flyt i leveringsfrekvensen, forteller Ringen Sørensen.

Han får medhold fra Eivind Søgaard i Bravida.

– Faste avtaler og god service er helt avgjørende på en anleggsplass med så store avstander. Vi føler oss heldige som har en fast sjåfør. Han har vært med oss hele veien og kjenner rutinene våre godt. Det bidrar til effektivitet og trygghet i leveransene, sier han.

Høyt tempo i siste innspurt

Det nye renseanlegget skal stå klart for prøvedrift i 2020. Søgaard melder om ekstra høyt arbeidspress frem mot nyttår. På det meste har Bravida 25 ansatte på anleggsplassen.

– Nå går vi inn i en ekstra hektisk periode med høyest bemanning for sluttføring av Hall 0 og biohaller. Hall 0 håndterer grovrensing og første del av slamsedimenteringen, mens biohallene og tverrhallen viderebehandler avløpsvannet.

– Deretter har vi mekanisk sluttføring i mars/april før vi går inn i en testperiode og ferdigstilling, mest sannsynlig på sensommeren, sier Søgaard og legger til: Det skal bli godt å se dagslys igjen. Prosjekter som dette byr alltid på utfordringer, og i dette tilfellet har mørket definitivt vært en av dem.

lang gang med tilhørende tunnel for renset avløpsvann
LANGT OG MØRKT: En fulltidsjobb med mørke arbeidsforhold krever god belysning.
Du vil kanskje også lese

Vil du ha flere nyheter fra onn:time?
Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Onninen Logo