Slik setter du søpla i system

Slik setter du søpla i system

2 min

Hvor flinke er dere egentlig til å kildesortere i deres bedrift? Her er en guide til god og forsvarlig avfallshåndtering.

I løpet av en arbeidsdag produseres det mye avfall. Dette skal kildesorteres. Alt fra kabler og ledninger som samler seg opp, til emballasje i papp, isopor og plast skal sorteres. Det samme gjelder gamle elektriske anlegg, batterier og lysrør.

Her får du tips til hvordan du kan håndtere avfallet enkelt og effektivt.

Adskilte beholdere med god merking

Første bud for avfallshåndtering er å ha adskilte avfallsbeholdere som er godt merket. Både elektrobedrifter, virksomheter i industrisektoren og VVS-bedrifter må forholde seg til EE-avfall: elektriske produkter som lyskilder, verktøymaskiner, kabler og ledninger. Dette avfallet skal samles i samme beholder.

Husk at EE-avfall må tas ut av eventuelle søplesekker før de kastes i beholderne. Plast skal sorteres for seg selv.

Visse typer batterier og annet farlig avfall skal i egne separate beholdere, det samme gjelder metall og trevirke.

Kildesorter underveis

Oppbevar avfallsbeholderne på et sted hvor uvedkommende ikke får tilgang til dem. Da risikerer dere ikke at andres avfall blandes med deres og legges feil.

Et annet råd for å unngå at alt blir kastet i samme beholder, er å kildesortere underveis.

– Da slipper man å gjøre jobben ved mottaksstasjonen eller på kommunenes avfallsdeponier. Faren for at alt går i samme dunk blir da større, som igjen fører til straffegebyrer, sier Jørn Aspunvik som er regionsleder for Onninens Expressbutikker.

Søppel satt i system

Onninen har satt avfallshåndtering i system i sine Expressbutikker. Her kan man selv sortere avfall fra serviceoppdrag, i merkede avfallsbur og dunker. Onninen har 25 Expressbutikker i Norge, og det er både gratis og effektivt å kvitte seg med EE-avfall der.

– Forutsetningen for at vi kan ha en velfungerende og gratis avfallshåndtering, er at vi alle er nøye med å kildesortere. Vi får dessverre en del straffegebyr fordi ikke alle som leverer avfall på våre Expressbutikker er like nøye med å kildesortere. Det burde være unødvendig i en tid da alle er enige om at dette er et godt miljøtiltak, sier Aspunvik.

Ta kildesorteringen på alvor

– Hva er konsekvensen hvis man ikke tar kildesortering på alvor?

– Foruten det opplagte miljøaspektet, kan vi risikere at kostnadene ved å håndtere eget avfall blir lagt på den som produserer det. I dette tilfellet vil det si installasjonsbedriftene. Det håper jeg ikke vil skje. Bevisstheten og enigheten om at dette er en god løsning er stor, sier Aspunvik.

Får avfallet tilbake i kretsløpet

Gjenvinningsentreprenøren Ragn‐Sells er Onninens samarbeidspartner på avfall. De har et stort fokus på sortering og materialgjenvinning.

– Alle som driver næring er lovpålagt å sortere ut farlig avfall. I tillegg er det miljøaspektet: Hvilke miljømål har bedriften? Det er brukerne som må legge om tankegodset og være nøye med sortering, sier Ole Martin Johannesen salgssjef i Ragn-Sells.

Byggeplass? Lag en avfallsplan

Kravene til kildesortering er enda strengere på en byggeplass. I forbindelse med et byggeprosjekt kreves det at man har utarbeidet en egen avfallsplan. Se Miljødirektoratets oversikt over byggavfallstypene og hva du må gjøre med dem.

Du vil kanskje også lese

Vil du ha flere nyheter fra onn:time?
Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Onninen Logo