Tips til installasjon av elbilladere

Tips til installasjon av elbilladere

5 min

Det er mange ting å huske på når du skal installere ladeanlegg for elbil. Vi har samlet de beste rådene fra bransjen.

Stadig flere kjøper seg elbiler med store batterier. Det betyr at vi trenger å lade mer og på høyere effekt i tiden fremover. Et ladeanlegg for elbil må derfor tilfredsstille dagens behov – men også forventet behov noen år frem i tid.

Tenk smart og fremtidsrettet

Når man skal installere elbilladere kan det virke som at det er mange fallgruver. Krav og forskrifter må følges, anlegget må ha tilstrekkelig effekt, praktisk plassering og man må ta i betraktning kundens behov og energistyring i fremtiden. Nøkkelen ligger i å tenke helhetlig, forteller Daniel Charles Korsrud hos Schneider Electric:

– Det er viktig å tenke helthetlig rundt livssykluskostnader og energibesparelser. Tenk deg for eksempel et borettslag hvor mange kommer hjem fra jobb klokken 16:00. Da skal de lade bilen på høy effekt et par timer mens de spiser middag, frem til de skal kjøre barna på fotballtrening. Dermed bør kapasiteten være større enkelte tider på døgnet, forteller Korsrud.

En måte å løse dette på er ved å velge skalerbare ladere. Disse bør også kunne kobles til nettet slik at man kan styre energien i ladeanlegget ut i fra behov på en enkel måte.

Som montør bør du i tillegg veilede kundene dine om å velge åpne kommunikasjonsprotokoller. Borettslag bør for eksempel ikke låse seg til én ladeoperatør, men stå fritt til å velge en operatør som kan styre ladeanlegget, overvåke og bistå ved eventuelle feilmeldinger.

Unngå sparedusj-effekten

Det neste man bør tenke på er å sikre nok strøm til alle: Du må prosjektere utgangseffekten og planlegge oppsettet av ladeanlegget med utgangspunkt i forventet behov.

– Folk i og utenfor byen får større elbiler med større batteri. Hvis du legger opp til et 400 volts-anlegg er du godt sikret og kan prosjektere 200 kW. Sørg også for å installere intelligente ladebokser, for da kan behovet justeres basert på tid. Unngå for all del sparedusj-effekten, råder Korsrud.

Et smart tips kan derfor være å koble ladeanlegget opp til styringsanlegget i bygget, dersom det er mulig. Da får du en fulldynamisk energistyringsløsning som sikrer best mulig utnyttelse av effekt i installasjonen. For eksempel kan man allokere all tilgjengelig energi i bygget til elbillading om natten når det går mindre strøm til lys og varme i bygget.

Plassering og sikkerhet

Samtidig som du må tenke på mest effektiv bruk av anlegget, er det også en rekke sikkerhetskrav for installasjon av elbilladere. Det er lett å gå seg vill i NEK400-forskriftene.

– Det aller viktigste en montør må tenke på, er å sikre installasjonen mot jordfeil. Bruk derfor jordfeilvern type B. I et borettslag vil det være fornuftig å velge mode 3 type 2 ladebokser. De er utviklet for å overvåke ladningen, og ladestrømmen kan justeres i forhold til ledig kapasitet, sier Jon Steinar Hanstad, nestleder teknisk avdeling, Nelfo.

– Risikoen for mekaniske slag eller annen ytre påvirkning når du plasserer laderen er også viktig å huske på. Når installasjonen er ferdig er det viktig at den som bruker den holder øye med tilstanden på utstyret. Det vil være fornuftig i et borettslag å ha ukentlig visuell kontroll, samt en verifikasjon av installasjonen årlig, fortsetter han.

Denne årlige verifikasjonen er det elektroinstallatøren som må utføre, i avtale med eieren av anlegget.

Montering av sikringsboks på strømskinne
Plassering. Montering av sikringsboks for strømskinne i taket på parkeringsanlegget på Løren.

I tillegg til å følge NEK400 ved installasjon, må man altså tenke på praktisk plassering av ladepunktene i garasjen. Det innebærer at det må være tilstrekkelig kapasitet for utvidelser på strømskinner eller kabler. Laderne bør plasseres i en høyde hvor man ikke risikerer at man rygger på dem med bilen, eller at barn kan fikle med dem.

Det kan være lurt å plassere ladeuttakene slik at brannvesenet lett kommer til dersom brann skulle oppstå. Ved brann i en elektrisk bil vil brannvesenet bruke store mengder vann ved slukking, og da bør ladeuttaket plasseres slik at vannet ikke gir sekundærskader. Det brenner imidlertid ikke oftere i elbiler enn i bensin/dieselbiler.

Inntektsbringende modell

Har du kunder som vurderer ladeanlegg for elbil? Et godt salgsargument inn mot borettslag er at et slikt anlegg potensielt kan bli en inntektsbringende kilde. Med elbilladere øker verdien på parkeringsplassene, og dermed også verdien på boligen.

I Oslo kommune har man i tillegg en støtteordning for infrastruktur i borettslag og sameier, slik at man kan få finansiert selve installasjonen. Flere borettslag har også opprettet brukerfinansierte løsninger. Da delbetaler brukerne i borettslaget litt mer enn kosten per kilowatt time, noe som går med til å finansiere vedlikehold av anlegget.

Du vil kanskje også lese

Vil du ha flere nyheter fra onn:time?
Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Onninen Logo