Tre løsninger som effektiviserer industriell drift

Tre løsninger som effektiviserer industriell drift

Visste du at industrisektoren står for en tredjedel av verdens totale energiforbruk? Heldigvis finnes det smarte løsninger som effektiviserer driften og kutter kostnader.

Industrien har forbedret energieffektiviteten betydelig de siste årene, men den totale energibruken fortsetter å vokse som følge av økningen i produksjonsvolum.

— For å forbli konkurransedyktig på tvers av bransjer må bedriftene redusere kostnadene ved å implementere løsninger som reduserer energiforbruket, mener Keld Flindt, Offer Manager for frekvensomformere i Schneider Electric.

I denne artikkelen kan du lese mer om hvordan Industrial Internet of Things (IIoT) bidrar til å effektivisere den industrielle driften, og et nytt produkt som sparer både energi og vedlikeholdskostnader.

— Tilkoblede industrielle produkter produserer enorme mengder «Big Data» – men smart håndtering av datamengden gjør det mulig å forbedre sporing og analyse av energiforbruket i sanntid. Det resulterer i lavere energiforbruk, forklarer Flindt.

Serviceorienterte frekvensomformere

Den siste utviklingen innen frekvensomformere (ALTIVAR Process 600 & 900) er det man kaller Services Oriented Drives (SOD) – tjenesteorienterte frekvensomformere. De er rustet med ekstra innebygd intelligens som integrerer tjenester innen energi- og ressurshåndtering.

— Tjenesteorienterte frekvensomformere måler energiforbruket til tilkoblede enheter som motorer og pumper, og kan overvåke ytelsen til komponentene. Samtidig kan energibruken optimaliseres ved å justere driftsparametre og registrere analysedata, forklarer Flindt.

Et eksempel er Schneider Electric Altivar Process, som er mye brukt innen norsk akvakultur og pumpeapplikasjoner.

Schneider Electric er blant annet hovedleverandør av komponenter til elektro og automatisering av Lerøys Sjøtroll-smolteanlegg på Stord. Her har de støttet leverandøren Krüger Kaldnes med å integrere de over 400 smarte frekvensomformere av typen Altivar Process 600. Denne frekvensomformeren er spesialutviklet for vann- og avløpsapplikasjoner.

Andreas Bjørnøy, disiplinleder elektro og automasjon i Krüger Kaldnes på Sjøtroll-anlegget.
VERDENS STØRSTE SMOLTANLEGG: Andreas Bjørnøy disiplinleder elektro og automasjon i Krüger Kaldnes på Sjøtroll-anlegget. Foto: Schneider Electric.

Forbedrer effektiviteten

De avanserte mulighetene til tjenesteorienterte frekvensomformere med innebygd intelligens forbedrer effektiviteten på tre måter:

1. Energiledelse
I industrisektoren bruker elektriske motorer mer enn halvparten av alt strømforbruk.

Avhengig av dreiemomentprofilen til lasten, når motorer er koblet til frekvensomformeren, kan det oppnås energibesparelser opptil 30 prosent, sammenlignet med tradisjonelle direkte online-startmetoder. Den høye intelligensen til SOD-er gir flere muligheter for besparelser med nøyaktig sporing kombinert med effektiviteten og ytelsen til stasjonen og motoren.

2. Ressursstyring

IIoT etablerer seg som en av hjørnesteinene innen digital ressursstyring. Det fører også til utvikling innen drift og vedlikehold.

Rutinemessige vedlikeholdsprogrammer er nemlig en viktig del av ressursstyring i industrien – men de er tidkrevende å bruke. Når serviceorienterte frekvensomformere er ​​integrert i nettverket kan ytelsen måles eksternt via et sentralt kontrollpanel eller smarttelefon.

SOD-ene utfører avansert ressursdiagnostikk, som fremmer optimaliserte prediktive vedlikeholdsstrategier.

— Drifts-, motor- og mekanisk overføring overvåkes. Muligheten for å utføre ekte prediktivt vedlikehold betyr at operatører nå kan identifisere svekkede komponenter og proaktivt erstatte dem uten å risikere uventet nedetid. Dette fører til store tids- og kostnadsbesparelser hvert år, sier Flindt.

 3. Prosessoptimalisering

SOD-er styrer viktig prosessutstyr som pumper, vifter og kompressorer ved å opprettholde driften ved beste effektivitetspunkt (BEP). Når det gjelder industrielle pumpesystemer, kan SOD-er forbedre systemets effektivitet ved å administrere flere pumper på sitt beste effektivitetspunkt og kontrollere pumpehastighet, systemtrykk og flyt i forbindelse med dynamiske prosess- og produksjonskrav.

Med andre ord: Ved å legge anleggets pumpekurver inn i frekvensomformeren kan man estimere en flow uten å bruke et flowmeter, som ofte er dyrt å installere.

SOD fra Schneider Electric har innebygget energimåler. Det betyr at frekvensomformeren kan overvåke anlegget og varsle dersom energiforbruket stiger i anlegget, uten at flowen stiger.

Det reduserer energiforbruket, fordi man vanligvis ikke oppdager et stigende energibruk ved feil i et anlegg.

— Hvis alt er i orden med anlegget er det ingen grunn til årlig ettersyn. Ved å vente med service til energiforbruket på anlegget stiger, sparer du penger på vedlikeholdskostnader, tipser Flindt.

— I en tid hvor fysisk kontakt mellom operatører bør begrenses, bidrar denne typen frekvensomformere til ekstra sikkerhet for driftspersonalet, avslutter han.

 

 

Du vil kanskje også lese

Vil du ha flere nyheter fra onn:time?
Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Onninen Logo