Trenden du bør vite om: Batterilagring

Trenden du bør vite om: Batterilagring

8 min

Flere velger å lagre strøm på batterier for å kutte effekttopper. Den nye veilederen fra Nelfo forklarer hvordan batterilagringssystemer installeres på en trygg måte.

Med stigende effekttariffer, samt et økende fokus på miljøvennlige løsninger spås det at energilagring i form av litium-ion batterier blir en trend i norske hjem.

– Vi ønsker å være forut batterilagrings-trenden vi tror er på vei, og har derfor utviklet en veileder for sikker installasjon sammen med DSB, FFI, DRBV og DiBK, forklarer Marie Kolderup, fagkonsulent i Nelfo.

Batterilagring installeres for å lagre strøm lokalt, for eksempel fra solceller. Dette kan bidra til å kutte effekttopper og redusere forbruket fra nettet, som igjen gjør strømregninga billigere. Har du spart opp energi i et batteri kan du bruke denne strømmen på et tidspunkt der strømmen fra nett er dyrest.

Marie smilende på et tak med et stort solcellepanel.
LAGER VEILEDER: Marie Kolderup fra Nelfo lager sammen med flere samarbeidspartnere en veileder om sikker installasjon av batterilagring. Foto: Nelfo.

Dette finner du i veilederen

– Det eksisterende regelverket for batterilagring i Norge er nokså generelt da det gjelder for flere batterityper, i tillegg til at bruken av batterier fortsatt ikke er særlig utbredt i Norge. I veilederen kommer vi derfor med konkrete anbefalinger utover dagens regelverk, men som vi basert på erfaringer og risikovurderinger mener er nødvendige for å ivareta sikkerheten i anleggene, sier Kolderup.

Utarbeidelsen av veilederen har blitt gjort med hele prosjektfasen i tankene. Installatører vil finne veiledning til første kundeprat, prosjektering, installasjon og dokumentasjon av arbeidet.

– Med intuitive steg-for-steg beskrivelser i kronologisk rekkefølge er veilederen enkel å bruke. I tillegg kommer den med en dokumentasjonspakke med diverse vedlegg som for eksempel praktiske sjekklister installatøren kan ta med seg på oppdrag, forklarer Kolderup.

I veilederen kommer vi med konkrete anbefalinger utover dagens regelverk

– Marie Kolderup, fagkonsulent i Nelfo.

Fremtidens strømnettverk

Som en del av fremtidens strømnettverk, satser Eaton mer og mer på batterilagring. Både for privatpersoner, men også for større aktører i samfunnet. Hovedargumentene for å ta i bruk batterier er miljøeffekten, muligheten for nødstrøm og unngåelsen av effekttopper.

– xStorage fra Eaton installert på en grå vegg.
STØRRE MILJØEFFEKT: For at batterilagring skal være enda mer bærekraftig velger mange å bruke brukte batterier. Foto: Eaton.

– For privathjem har vi xStorage Home med omformer på 3,6 kW og batteripakker som gir 4,2 kWh med brukte batterier og 10 kWh nominell kapasitet med nye batterier, forteller Hilde Hauge som jobber som Sales Manager Energy Storage i Eaton, og legger til:

– Hvis alle skal ha induksjonstopper, varmepumper og annet effekthøyt utstyr ender vi opp med et overdimensjonert nettverk på store energidager som for eksempel julaften, og da er et batterilagringssystem en god ting å ha.

For å utvide miljøeffekten med batterilagring brukes det ofte brukte batterier. I xStorage fra Eaton er det Nissan-batterier som brukes. Blant annet var miljøeffekten fra brukte batterier en avgjørende faktor for at Bislett Stadion i Oslo valgte batterilagring fra Eaton.

– Foreløpig er det i hovedsak kun «early adapters» som har tatt i bruk batterilagring. Selv om det allerede nå i startfasen er mange fordeler, er vi sikre på at med lavere effekttariffer, endringer i nettleiestrukturen og forhåpentligvis en insentivordning, så vil den vanlige forbrukeren komme etter, forklarer Hauge.

Gjorde hjemmet sitt energieffektivt

Familien Vågen hadde allerede en varmebrønn på tomten sin for å lage elektrisitet som reduserte energiforbruket deres med 40 prosent sammenlignet med gjennomsnittsforbruket til en norsk enebolig. I år har de tatt neste steg mot drømmen om å bli selvforsynt med strøm, nemlig installert solceller på taket og et xStorage Home-energilagringssystem i garasjen.

Nå skal snart en ny Nissan Leaf inn i garasjen til familien, og den skal bidra med driften av huset og kobles til xStorage Home-systemet.

Magnus Vågen og installatør fra Eaton smiler til kamera foran to batterier installert på en trevegg.
EFFEKTIVT HJEM: Magnus Vågen (t.v.) har installert xStorage i garasjen og er dermed et steg nærmere drømmen om å være selvforsynt med strøm. Her avbildet med Arne Ivar Sundseth, distributør av xStorage Home i Nord Norge. Foto: Eaton.

– Jeg ser frem til å se samspillet mellom hus, solceller og bil. Bilens batterier vil bli belastet når strømprisen er lav, og deretter utlades for å gi strøm til huset når strømprisen er på det høyeste. Jeg satser på å ha bilen kjørende på «gratis» strøm innen et år, forteller Magnus Vågen.

SLIK FUNGERER DET: Ta en titt på denne videoen for lære mer om hvordan batterilagring faktisk fungerer.

Sikkerhet ved batterilagring

– Generelt sett blir sikkerheten i Li-ion batterier stadig bedre, og ifølge DSBs brannstatistikk er sannsynligheten for varmgang og brann svært liten. Men en eventuell uønsket hendelse kan få store konsekvenser som følge av at det utvikles svært giftige gasser og at en intern kortslutning i batteriet ikke lar seg «slukke» før energien er frigjort som varme. Det er derfor viktig å ta risikoen på alvor, forklarer Jostein Ween Grav, sjefingeniør ved seksjon for Elsikkerhet i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

– Spesielt gjelder dette egen bolig der vi oppholder oss gjennom døgnet og er mest sårbare, legger Grav til.

Portrettbilde av em smilende Jostein Ween Grav.
FORSTÅ RISIKOEN: Sjefingeniør i DSB, Jostein Ween Grav, mener at kvalifisert bruk av veilederen kan bidra til å redusere konsekvensene ved en eventuell brann i batteriene. Foto: DSB.

– Veilederen skal være en hjelp for prosjekterende til å forstå og vurdere risiko og kunne ta de rette valgene ved installasjon av batterilagringssystemer basert på Li-ion batterier, forklarer Grav.

Et batterilagringssystem fra Eaton installert i en garasje i et hvitt, solfylt murhus.
SIKKERHET: Sikkerheten i Li-ion batterier blir stadig bedre, og ved å følge instruksjonene i den nye veilederen vil du redusere farene. Foto: Eaton.

– I Eaton bruker vi et «battery management system» som overvåker batteriene på et cellenivå og oppdager en eventuell brann i et batteri før brannvarslerne. I tillegg har vi pakket batteriene godt inn i mye stål slik at hvis det skjer en brann så vil batteriet brenne ut i boksen, uten å gjøre skade på omgivelsene, forklarer Hauge.

Veileder klar høsten 2020

– Vi jobber også næringspolitisk i Nelfo for å øke lønnsomheten ved batterilagring, og håper å få i gang samarbeid som gir økonomisk støtte til de som installerer batterilagringssystem – slik det i dag er for solcellepaneler, forteller Kolderup.

Den nye veilederen er nå i siste fase av produksjon og vil bli tilgjengelig og gratis for alle i løpet av høsten 2020. Det vil da være mulig å laste den ned på nettsidene til alle samarbeidspartnerne.

– Denne veilederen vil være til god hjelp og bidra til en større trygghet i markedet om at batterilagring er trygt å bruke, avslutter Hauge.

Du vil kanskje også lese

Vil du ha flere nyheter fra onn:time?
Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Onninen Logo