Varmedetektor – sikkerhetsproduktet kundene dine må vite om

Varmedetektor – sikkerhetsproduktet kundene dine må vite om

2 min

Ikke alle kundene dine er klar over at de bør ha både røykvarsler og varmedetektor. Moderne varmedetektorer er enkle å installere og seriekoble, og øker brannsikkerheten i boligen.

De fleste kundene dine har en eller flere røykvarslere montert i taket, men ikke alle er klar over at den ikke er like effektiv i alle rom. Varmedetektoren er et viktig supplement til røykvarsleren og bør monteres i rom hvor det er økt fare for flammebrann, eller hvor det ofte oppstår falsk alarm på grunn av røyk eller damp.

– Varmedetektorer reagerer kun på temperaturstigning over 60 °C, og bør alltid brukes i kombinasjon med røykvarslere. Den bør monteres der hvor røykvarsleren ikke fungerer optimalt, som på kjøkkenet, i kjellerrom, loft og i andre rom med mye støv, damp og røyk, sier Espen Rasch, produktsjef i Melbye AS.

Varmedetektor klasse 1–3

Varmedetektorer deles inn i 3 følsomhetsklasser. Varmedetektor klasse 1–3 er beregnet for omgivelsestemperaturer opptil ca. 75 grader, hvor varmedetektor klasse 1 er den mest følsomme. I tillegg er det en egen klassifisering for høytemperaturdetektorer, Område 1 og 2, som er beregnet på badstuer og andre områder med svært høy temperatur.

I Melbyes sortiment finnes det to typer varmedetektorer. Den ene modellen kommer som 230V med 9V batterireserve og fungerer med kabling eller trådløs sammenkobling, og den andre som 3V innebygd batteri med inntil 10 års levetid for trådløs tilkobling.

– Begge detektorene våre kommer med trådløs kommunikasjon, og bør kombineres med en eller flere røykvarslere for optimal varsling, sier Rasch.

Detektorenes alarmsignal er på 85 DB, og de har innebygd varsler ved lavt batterinivå. De oppfyller dermed alle kravene i byggteknisk forskrift TEK17. I tillegg har de innebygget demperfunksjon som lar kunden sette detektoren i dvalemodus i ti minutter, hvis den utløser falsk alarm fordi man fyrer i peisen eller lignende.

Bilde av produktsjef i Melbye, Espen Rasch.
ESPEN RASCH: produktsjef i Melbye minner om å programmere varmedetektoren før den monteres.

Enkel montering og seriekobling

Varmedetektoren fester du enkelt i taket eller veggen innenfor fem meter fra potensielle brannkilder, i henhold til monteringsanvisningene. Sørg for at strømtilførselen er isolert før montering. Strømkretsen som driver detektoren, må være en dedikert krets med permanent strømforsyning som brukeren ikke kan slå av ved et uhell.

– Varmedetektorene er veldig enkle både å montere og programmere, enten ved kabling eller trådløst. Det eneste man bør være obs på er at man bør programmere varmedetektoren først, for deretter å montere den. Disse instruksjonene står også enkelt forklart på esken, sier Rasch.

For å øke sikkerheten i boligen ytterligere, anbefales det å seriekoble alle brannvarslingsenheter. Man kan benytte alle kombinasjoner av 230V og 3V detektorer, så lenge det inngår minst 1 stk. trådløs 230V enhet. Trådløse 230V røykdetektorer kan hente strøm fra ulike punkter som stikkontakter og takbokser. Hvis man derimot skal bruke 230V med kablet kommunikasjon, er denne faseavhengig. Det innebærer at den må ha en gjennomgående kurs per sløyfe med konsekvent kobling av L1, L2 og signalledning (interconnect).

– Man kan koble sammen opptil 40 enheter med kabling og 20 stykker trådløst, og det bør være mer enn nok i de fleste boliger. Men man må være klar over at de nye modellene kun er kompatible med andre nyere enheter, så dersom kunden har mange gamle brannvarslere, kan det være nødvendig å skifte dem ut, sier Rasch.

Du vil kanskje også lese

Vil du ha flere nyheter fra onn:time?
Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Onninen Logo